สื่อสร้างสุขจัดสัมนาผู้ประกอบการทั่วประเทศ ปี 2557
สื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีไทย ชวนน้องๆระดับอุดมศึกษาส่งผลงาน เข้าประกวด
ผลการตัดสินรางวัลสื่อเคเบิลสร้างสุข ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
ทีมงานโครงการลงพื้นที่พบปะพูดคุย สถานีเคเบิลภาคใต้
สถานีเคเบิลทีวี และสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เข้าร่วมประชุมผลักดันความร่วมมือด้านสื่อ
ผู้แทน สคล.เข้าพบกรรมการสื่อสร้างสุข
สื่อสร้างสุข ดันประชุม CTH ร่วม สสส. หารือสร้างสื่อ BPL
สื่อสร้างสุข ส่งเสริมนักศึกษาผลิตสื่อโทรทัศน์
สสส.ปั้นผู้ผลิตสื่อเคเบิลชูประเด็นสุขภาวะ
ประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุขระดับอุดมศึกษา ครั้งที่1
เชิญชวนผู้ผลิตรายการอบรมเชิงปฏิบัติการ(Work Shop)
ประกาศผลรางวัลสื่อเคเบิลสร้างสุข ครั้งที่ 2
5 สถานีเคเบิลเข้ารับรางวัลสื่อเคเบิลสร้างสุขพร้อมหน้า
ประกาศ ปรับหลักเกณฑ์การเปิดรับผลงานรางวัลสื่อสร้างสุข
ประกาศผลรางวัลสื่อเคเบิลสร้างสุข ครั้งที่ 1
สถานีเคเบิลส่งผลงานประกวดข่าว คับคั่ง ลุ้นรางวัลสื่อสร้างสุข
คอลัมภ์สร้างสุข “4 วิธีดึงสติสร้างสมาธิ”
สื่อสร้างสุข ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อร่วมยกระดับและขับเคลื่อนเนื้อหาข่าวที่ดี
 

 

Banners Downloadสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
เลขที่ 67 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email: tcta_thailand@hotmail.com โทร: 02-375-2216 โทรสาร: 02-375-2218