สมาคมเคเบิลทีวีฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รับสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมเคเบิลทีวีฯ 2561
นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมฯ และผู้แทนจากเคเบิลทีวี เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำข้อเสนอ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นายวิริยา ธรรมเรืองทอง นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเคล็ดลับ การเป็นสื่อมวลชนคุณภาพ และนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ร่วมกับตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่ออีก12 องค์กร เข้าประชุมร่วมคณะอนุกรรมการ (ร่าง)โครงการพัฒนาและส่งเสริมแนวทางการกำกับดูแลกันเองฯ
นายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทด้านวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้รับประทานโล่ห์ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินการดีเด่นด้านป้องการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559
นายกสมาคมฯ และเลขาธการสมาคมฯ เข้าพบโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ในนามผู้แทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมให้ความเห็นเวทีระดมความคิด การขับเคลื่อน “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”
นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข่าว “ทำไมอุบัติเหตุทางถนนต้องเป็นข่าวใหญ่”
สารสมาคมเคเบิล ฉบับเดือน สิงหาคม - กันยายน 2559
เลขาธิการสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เดินทางเป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็ก นักเรียน หลักสูตร
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมสมนา ผู้ประกอบการภาคเหนือ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง
นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุม สนทนากลุ่ม(focus group) เพื่อเตรียมจัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 ซึ่งจัดโดย กสทช
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในรายการกอล์ฟ "เคเบิลทีวีสัมพันธ์ 59"
กรรมการสมาคมเคเบิลทีวี และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค 3 / ภาค 4 ร่วมเวทีการทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ (พ.ศ.25XX-25XX)
นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เราไปด้วยกัน" จัดโดยสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีภาคอีสาน และตู้เติมเงิน เติมสบาย ณ กรีนโฮเตล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ถอดรหัส...เคเบิลทีวี บริหารต้นทุน แท็กทีมสู้ สร้างทางรอด
 

 

Banners Downloadสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
เลขที่ 67 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email: tcta_thailand@hotmail.com โทร: 02-375-2216 โทรสาร: 02-375-2218