นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมฯ และผู้แทนจากเคเบิลทีวี เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำข้อเสนอ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นายวิริยา ธรรมเรืองทอง นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเคล็ดลับ การเป็นสื่อมวลชนคุณภาพ และนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ร่วมกับตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่ออีก12 องค์กร เข้าประชุมร่วมคณะอนุกรรมการ (ร่าง)โครงการพัฒนาและส่งเสริมแนวทางการกำกับดูแลกันเองฯ
นายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทด้านวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้รับประทานโล่ห์ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินการดีเด่นด้านป้องการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559
นายกสมาคมฯ และเลขาธการสมาคมฯ เข้าพบโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ในนามผู้แทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมให้ความเห็นเวทีระดมความคิด การขับเคลื่อน “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”
นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข่าว “ทำไมอุบัติเหตุทางถนนต้องเป็นข่าวใหญ่”
สารสมาคมเคเบิล ฉบับเดือน สิงหาคม - กันยายน 2559
เลขาธิการสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เดินทางเป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็ก นักเรียน หลักสูตร
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมสมนา ผู้ประกอบการภาคเหนือ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง
นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุม สนทนากลุ่ม(focus group) เพื่อเตรียมจัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 ซึ่งจัดโดย กสทช
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในรายการกอล์ฟ "เคเบิลทีวีสัมพันธ์ 59"
กรรมการสมาคมเคเบิลทีวี และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค 3 / ภาค 4 ร่วมเวทีการทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ (พ.ศ.25XX-25XX)
นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เราไปด้วยกัน" จัดโดยสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีภาคอีสาน และตู้เติมเงิน เติมสบาย ณ กรีนโฮเตล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ถอดรหัส...เคเบิลทีวี บริหารต้นทุน แท็กทีมสู้ สร้างทางรอด
Content และ Supplier เข้าพบนายกสมาคมเคเบิลฯ หารือทิศทางธุรกิจและร่วมแสดงความยินดี
บอร์ด กทค. เคาะวันประมูลคลื่น 900 MHz ดีเดย์ 24 มิ.ย. 59 เริ่มต้นราคา 75,654 ล้านบาท
 

 

banner นายกสมาคม

Banners Download

TCTA CALENDARสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
เลขที่ 67 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email: tcta_thailand@hotmail.com โทร: 02-375-2216 โทรสาร: 02-375-2218