นายกสมาคมเคเบิลทีวีฯ เข้าร่วมกับภาคีเครือข่าย สคอ. รณรงค์สานพลังป้องกันอุบัติเหตุจ.นครสวรรค์
นายกสมาคมเคเบิลทีวีฯ หารือความร่วมมือสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย
คณะกรรมการสมาคมเคเบิลทีวีฯ เข้าร่วมภาคีเครือข่าย สคอ. สานพลังขับเคลื่อนรณรงค์ลดอุบัติเหตุ จ.น่าน
เข้าพบนายจีรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชม กิจกรรมสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์ตามคำเชิญ
สมาคเคเบิลทีวีฯ สคอ. สสส. ชวนเครือข่าย รณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน พื้นที่ต้นแบบ ชู "กันตัง" จ.ตรัง
สมาคมเคเบิลทีวีฯ ภาคีเครือข่าย สคอ. รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ เขต 6 จ.ชลบุรี
สมาคมเคเบิลทีวีฯ ลงพื้นที่กับ สคอ.ภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเส้นทางเขต 9 และ 10 บุรีรัมย์
นายวิริยา นายกสมาคมเคเบิลทีวีฯ เข้าร่วม ในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาศ
สมาคมเคเบิลทีวีฯ หารือร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนการจัดระเบียบสายโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า
กระทรวงวัฒนธรรมมอบเกียรติบัตรผลงานสื่อเคเบิลทีวี เป็น “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ประจำปี 2560
รองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์ นำภาคเครือข่ายประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย”
สคอ. และ สมาคมเคเบิลทีวีฯ ร่วมกันเป็น ภาคีสานพลังเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
สมาคมเคเบิลทีวีฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ผู้ประกอบการเคเบิลภาคเหนือ
งาน “Thank you Party”
สมาคมเคเบิลทีวีฯ ร่วมเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
สมาคมเคเบิลทีวีฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รับสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมเคเบิลทีวีฯ 2561
นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมฯ และผู้แทนจากเคเบิลทีวี เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำข้อเสนอ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นายวิริยา ธรรมเรืองทอง นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเคล็ดลับ การเป็นสื่อมวลชนคุณภาพ และนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
 

 

banner นายกสมาคม

Banners Download

สมัครรับเลือกตั้ง นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 10.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมเคเบิลทีวีฯ 2561สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
เลขที่ 67 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email: tcta_thailand@hotmail.com โทร: 02-375-2216 โทรสาร: 02-375-2218