TCTA : THAILAND CABLE TV ASSOCIATION  
 
 
   
 
 
 

นายวิริยา นายกสมาคมเคเบิลฯ รับรางวัลสาขาบุคคลที่น่ายกย่อง

๘ เมษายน ๒๕๖๑ กระทรวงกลาโหม ครบ ๑๓๑ ปี “กลาโหมเทิดราชา รักษ์ราษฎร์ ชาติมั่นคง”

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 นายกสมาคมฯ สมัยที่ 13 นายวิริยา ธรรมเรืองทอง

ประกาศกรรมการการเลือกตั้งฉบับที่ 2 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิลงรับสมัครเป็นนายกสมาคมฯ

นายกสมาคมเคเบิลทีวีฯ เข้าร่วมกับภาคีเครือข่าย สคอ. รณรงค์สานพลังป้องกันอุบัติเหตุจ.นครสวรรค์

นายกสมาคมเคเบิลทีวีฯ หารือความร่วมมือสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย


สมาคมเคเบิลทีวีฯ ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมประกวดสารคดีเชิงข่าวสร้างสุข ครั้งที่ 2

กิจกรรมประกวดสื่อเคเบิลสร้างสุขปีที่ 4 ครั้งที่ 1

ประกาศผลการพิจารณารอบคัดเลือก การประกวดสารคดีเชิงข่าว รางวัลสื่อเคเบิลร้างสุข ปีที่ 4 ครั้งที่ 1

เชิญส่งผลงานประกวด สื่อเคเบิลสร้างสุข ปี4 ครั้งที่ 2

เคเบิลทีวีสานพลังความคิด สร้างสื่อสุขภาวะตั้งเป้า 60 สถานีสร้างสุขต้นปีหน้า

เคเบิลทีวี 4 ภาค รวมพลังสร้างความร่วมมือเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2
Banners Downloadสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
เลขที่ 67 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email: tcta_thailand@hotmail.com โทร: 02-375-2216 โทรสาร: 02-375-2218