TCTA : THAILAND CABLE TV ASSOCIATION  
 
 
   
 
 
 

นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมฯ และผู้แทนจากเคเบิลทีวี เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำข้อเสนอ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

นายวิริยา ธรรมเรืองทอง นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเคล็ดลับ การเป็นสื่อมวลชนคุณภาพ และนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ร่วมกับตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่ออีก12 องค์กร เข้าประชุมร่วมคณะอนุกรรมการ (ร่าง)โครงการพัฒนาและส่งเสริมแนวทางการกำกับดูแลกันเองฯ

นายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทด้านวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้รับประทานโล่ห์ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินการดีเด่นด้านป้องการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559


ประกาศผลการพิจารณารอบคัดเลือก การประกวดสารคดีเชิงข่าว รางวัลสื่อเคเบิลร้างสุข ปีที่ 4 ครั้งที่ 1

เชิญส่งผลงานประกวด สื่อเคเบิลสร้างสุข ปี4 ครั้งที่ 2

เคเบิลทีวีสานพลังความคิด สร้างสื่อสุขภาวะตั้งเป้า 60 สถานีสร้างสุขต้นปีหน้า

เคเบิลทีวี 4 ภาค รวมพลังสร้างความร่วมมือเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2

สานงานเสริมพลัง เพื่อสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ ภาคเหนือ ปี2559

สื่อสร้างสุข เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดตัวปี 4 จัดประชุมคณะกรรมการ
banner นายกสมาคม

Banners Download

TCTA CALENDARสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
เลขที่ 67 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email: tcta_thailand@hotmail.com โทร: 02-375-2216 โทรสาร: 02-375-2218