ทำเนียบนายกสมาคมเคเบิลแห่งประเทศไทย

เรืออากาศตรี ฉลาด  วรฉัตร

นายกสมาคม สมัยที่ 1 ปี 2537-2539

 

นายดิเรก ศุภวิวรรธน์

นายกสมาคม สมัยที่ 2 ปี 2539-2541

 

นายชาญยุทธ เฮงตระกูล

นายกสมาคม สมัยที่ 3 ปี 2541-2543

 

นายเกษม อินทร์แก้ว

นายกสมาคม สมัยที่ 4 ปี 2543-2545

นายกสมาคม สมัยที่ 7-8-9 ปี 2549-2555

 

นายบุญส่ง นิ่มศรีตระกูล

นายกสมาคม สมัยที่ 5  ปี 2545-2547

 

นายบำรุง วสันตกรณ์

นายกสมาคม สมัยที่ 6  ปี 2547-2549

นายสุรพล ซีประเสริฐ

นายกสมาคม สมัยที่ 10 ปี 2555-2557

นายณัฏฐชัย   อักษรดิษฐ

นายกสมาคม  สมัยที่ 11 ปี 2557-2559

นายวิริยา   ธรรมเรืองทอง

นายกสมาคม  สมัยที่ 12 ปี 2559 - 2561 

   
-ประวัติสมาคม
-โครงสร้างและคณะกรรมการบริหาร
-กฏข้อบังคับ
-ทำเนียบนายกสมาคมเคเบิลแห่งประเทศไทย
 

Banners Downloadสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
เลขที่ 67 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email: tcta_thailand@hotmail.com โทร: 02-375-2216 โทรสาร: 02-375-2218