โครงสร้างและคณะกรรมการบริหาร

 

 

 

 

 

 


 

   
-ประวัติสมาคม
-โครงสร้างและคณะกรรมการบริหาร
-กฏข้อบังคับ
-ทำเนียบนายกสมาคมเคเบิลแห่งประเทศไทย
 

Banners Downloadสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
เลขที่ 67 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email: tcta_thailand@hotmail.com โทร: 02-375-2216 โทรสาร: 02-375-2218